Drukuj

 

Tabela akcesoriów

 

Przeciwnakrętka

Tuleja

zderzaka

1 Kołnierz zaciskowy/

blok montażowy

Kołnierz

prostokątny

Kołnierz

uniwersalny

2 Adapter obciążeń

nieosiowych

Typ amortyzatora

KM

AH

MB

RF

UM

BV

Gwint M5x0,5

 

MC5EUM

KM5

AH5

MB5SC2

-

-

-

 

Gwint M6x0,5

 

MC9EUM

KM6

AH6

MB6SC2

RF6

-

-

 

Gwint M8x1

 

MA30EUM

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

BV8

MC10EUM

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

BV8A

MC30EUM

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

BV8

 

Gwint M10x1

 

FA1008VD-B

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

 

MA50EUM

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

BV10

MC25EUM

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

BV10

SC25EUM

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

BV10SC

 

Gwint M12x1

 

MA35EUM

KM12

AH12

MB12

RF12

UM12

BV12

MC75EUM

KM12

AH12

MB12

RF12

UM12

BV12

SC75EUM

KM12

AH12

MB12SC2

RF12

UM12

BV12SC

 

Gwint M14x1,5

 

MA150EUM

KM14

AH14

MB14

RF14

UM14

BV14

MC150EUM

KM14

AH14

MB14

RF14

UM14

BV14

SC190EUM0-4

KM14

AH14

MB14

RF14

UM14

BV14SC

SC190EUM5-7

KM14

AH14

MB14SC2

RF14

UM14

BV14

             

Gwint M20x1,5

 

MA225EUM

KM20

AH20

MB20

RF20

UM20

BV20SC

MC225EUM

KM20

AH20

MB20

RF20

UM20

BV20

SC300EUM0-4

KM20

AH20

MB20

RF20

UM20

BV20SC

SC300EUM5-9

KM20

AH20

MB20SC2

RF20

UM20

BV20SC

 

Gwint M25x1,5

 

MA600EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

BV25SC

MA900EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

-

MC600EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

BV25

SC650EUM0-4

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

BV25SC

SC650EUM5-9

KM25

AH25

MB25SC2

RF25

UM25

BV25SC

SC925EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

-

1 Wraz z kołnierzem MB...SC2 należy zastosować nakrętkę jako zabezpieczenie.

2 Montaż tylko z amortyzatorami bez głowicy.

Należy usunąć głowicę przed montażem! Patrz str. 40.

Akcesoria amortyzatorów M5 do M25

Str.

Gwint M5x0,5

 

36

 

Gwint M6x0,5

 

36

 

Gwint M8x1

 

PB8

36

PB8-A

36

PB8

36

 

Gwint M10x1

 

36

PB10

AS10

PS10

36

PB10

AS10

PS10

36

PB10SC

36

             

Gwint M12x1

 

PB12

AS12

PS12

37

PB12

AS12

PS12

37

PB12SC

SP12

AS12

PS12SC

37

 

Gwint M14x1,5

 

PB14

SP14

AS14

PS14

standard

37

PB14

SP14

AS14

PS14

PP150

37

PB14SC

AS14

standard

BP14

37

PB14

SP14

AS14

PS14

37

 

Gwint M20x1,5

 

PB20SC

AS20

standard

BP20

38

PB20

SP20

AS20

PS20

PP225

38

PB20SC

AS20

standard

BP20

38

PB20SC

AS20

standard

38

 

Gwint M25x1,5

 

PB25SC

AS25

standard

BP25

38

AS25

standard

BP25

38

PB25

SP25

AS25

PS25

PP600

38

PB25SC

AS25

standard

BP25

38

PB25

AS25

standard

38

AS25

standard

BP25

38

2 Montaż tylko z amortyzatorami bez głowicy.

Należy usunąć głowicę przed montażem! Patrz str. 40.

Akcesoria amortyzatorów M5 do M10

Tabela str. 34-35

M5x0,5

KM5

AH5

MB5SC2

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

M6x0,5

KM6

AH6

MB6SC2

RF6

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

M8x1

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

BV8

BV8A

PB8

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

Kaptur ochronny

 

PB8-A

 

Kaptur ochronny

 

M10x1

 

KM10

AH10

MB10SC2

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

RF10

UM10

Kołnierz prostokątny

Kołnierz uniwersalny

 

BV10

PB10

PB10SC

Adapter obciążeń nieosiowych

Kaptur ochronny

Kaptur ochronny

 

AS10

PS10

Tuleja z czujnikiem

zbliżeniowym

Głowica stalowa

           

Akcesoria amortyzatorów M12 do M14

Tabela str. 34-35

M12x1

KM12

AH12

MB12

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

MB12SC2

RF12

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

UM12

BV12

BV12SC

Kołnierz uniwersalny

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

 

PB12

Kaptur ochronny

 

PB12SC

SP12

AS12

Kaptur ochronny

Uszczelnienie pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PS12

PS12SC

Głowica stalowa

Głowica stalowa

 

M14x1,5

KM14

AH14

MB14

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

MB14SC2

RF14

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

UM14

BV14

BV14SC

Kołnierz uniwersalny

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

 

PB14SC

SP14

AS14

Kaptur ochronny

Uszczelnienie

pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PB14

PP150

BP14

Kaptur ochronny

Głowica nylonowa

W3 maks. = 14 Nm

Głowica

stalowo-uretanowa

 

PS14

Głowica stalowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria amortyzatorów M20 do M25

Tabela str. 34-35

M20x1,5

KM20

AH20

MB20

 

MB20SC2

RF20

 

UM20

BV20

BV20SC

 

PB20SC

SP20

AS20

Kaptur ochronny

Uszczelnienie

pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PS20

BP20

PP225

Głowica stalowa

Głowica stalowouretanowa

Głowica nylonowa

W3 maks. = 33 Nm

 

M25x1,5

KM25

AH25

MB25

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

     

MB25SC2

RF25

PP600

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

Głowica nylonowa

W3 maks. = 68 Nm

 

UM25

BV25

BV25SC

Kołnierz uniwersalny

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

 

PB25SC

SP25

AS25

Kaptur ochronny

Uszczelnienie

pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PB25

PS25

BP25

Kaptur ochronny

Głowica stalowa

Głowica stalowouretanowa