Artykuły

Drukuj

Sterowanie nożne - pneumatyczne, serii 3

Typ: 5/2; Gniazda: G1/4

Sterowanie nożne - elektryczne, serii 3

Typ styków: NC / NO

Zespół sterowania nożnego może być

wykonany w wersji z zaworem pneumatycznym

lub z przełącznikiem elektrycznym.

Zawór pneumatyczny jest typu 5/2 z gniazdami

G1/4, wykonanymi w płaszczyźnie czołowej

zespołu, co ułatwia montaż (podłączenie do

instalacji).

Zawór typu 3/2 można uzyskać poprzez

zakorkowanie zbędnego wyjścia.

Element elektryczny wykonany jest w postaci

prostego przełącznika styków elektrycznych

z czołowym wyprowadzeniem przewodów

(PG9).

Zespół przycisku nożnego umożliwia pracę

zaworu pneumatycznego w wersji

monostabilnej lub bistabilnej poprzez

ustawienie wybieraka umieszczonego pod

pokrywką koloru czerwonego (patrz rysunek

- fragment X).

PARAMETRY OGÓLNE ZESPOŁU PNEUMATYCZNEGO

Rodzaj konstrukcji

tłoczkowa

Funkcja zaworu

5/2

Materiały

korpus - aluminium, tłoczek - stal nierdzewna, uszczelki - NBR

Mocowanie

zawór wbudowany w zespół przycisku nożnego

Temperatura otoczenia

0° ÷ 50°C (dla suchego powietrza -10°C)

Zakres temperatur czynnika

0° ÷ 50°C

PARAMETRY OGÓLNE ZESPOŁU ELEKTRYCZNEGO

Rodzaj konstrukcji

mikrowyłącznik jednobiegunowy

Wyjście kabla

za pomocą przewodów PG9

Temperatura otoczenia

0 ÷ 50°C

Klasa zabezpieczenia

IP20

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

PRZEŁĄCZNIKI

Przełączniki

Obciążenie (A)

   

rezystancyjne

 

lampowe

 

indukcyjne

 

mocy

 
 

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

 

N.O.

N.C.

N.O.

V c.a.

125

15

3

1.5

15

5

2.5

250

15

2.5

1.25

15

3

1.5

480

3

1.5

0.75

2,5

1.5

0.75

V c.c.

8

15

15

3

1.5

15

15

5

2.5

14

15

15

3

1.5

10

10

5

2.5

30

6

6

3

1.5

5

5

5

2.5

125

0,4

0,4

0,4

0.4

0.05

5

0.05

0.05

250

0,2

0,2

0,2

0.2

0.03

0.03

0.03

0.03

Uwaga:1. Obciążenie indukcyjne - przyjmuje się współczynnik obciążenia równy 0,4 (AC) i czas trwania max 7 ms (DC).

2. Obciążenie lampowe - prąd początkowy równy dziesięciokrotnej wartości nominalnej.

3. Obciążenie mocy - prąd początkowy równy sześciokrotnej wartości nominalnej.

                           

Zespół przełącznika nożnego, pneumatycznego Mod. 354-925

Siła przesterowania przy ciśnieniu 6 bar wynosi 17N

Zakres ciśnień = 2,5 ÷ 8 bar

Przepływ = 860 Nl/min.

W przypadku smarowania zaleca się stosowanie oleju ISOVG32.

Rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany.

Zespół przełącznika nożnego, elektrycznego Mod. 3E2-925

Siła przesterowania przy ciśnieniu 6 bar wynosi 17N