Artykuły

Drukuj

Wyspy zaworowe serii Y

Część pneumatyczna: moduły 2, 4 i 8-mio zaworowe

Połączenie elektryczne: indywclassualne, wielowtykowe, transmisji szeregowej

Profibus DP (w przygotowaniu: CanOpen, DeviceNet, ASI)

Konstrukcja wyspy zaworowej serii Y

wywodzi się z nowej koncepcji opracowanej

i rozwijanej przez firmę Camozzi.

Podstawowe cechy:

- całkowita integracja płyty zaworowej

i określonej ilości zaworów tak,

że razem stanowią moduł 2, 4 lub 8-miu

zaworów - wynikiem staje się ogromna

zwartość zespołu

- każda pozycja zaworowa jest indywclassualnie

konfigurowana dzięki pakietom (zestawom)

zawierającym naboje zaworowe i tłoczki

umożliwiając tym samym realizację

dowolnego zestawu funkcji zaworowych

- możliwość wymiany poszczególnych

zaworów bez demontażu wyspy

- łatwość rozszerzania zespołu

- zmniejszenie wymiarów - szerokość

segmentu zaworowego 12,5 mm

- wysokie przepływy 800 Nl/min.

- możliwe dołączenie modułu komunikacji

sieciowej Fieldbus.

PARAMETRY PNEUMATYCZNE

Rodzaj konstrukcji

Tłoczkowa

Ilość dróg/położeń

2 x 2/2 N.C.; 2 x 2/2 N.O.; 1 x 2/2 N.C. + 1 x 2/2 N.O.

2 x 3/2 N.C.; 2 x 3/2 N.O.; 1 x 3/2 N.C. + 1 x 3/2 N.O.; 5/2 monostabilne i bistabilne 5/3 C.C.

Materiały

Tłoczek aluminiowy, nabój mosiężny, uszczelki NBR

Przyłącza

Wyjścia 2 i 4 - G1/8

Wejścia 1 i 11 - G1/4

Zasilanie pilotów 12/14 oraz odpowiednie odpowietrzenia 82/84 - G1/8

Odpowietrzenia 3/5, połączenia w osi - G1/2

Temperatura

0 ÷ 50°C

Czynnik roboczy

Powietrze filtrowane 5µm, nie smarowane*

Patrz klasy czystości w tabeli, str. 2.14 008

Rozmiary, szerokość segmentu

12,5 mm

Ciśnienie pracy

-0,9…10 bar

Ciśnienie sterowania

3…7 bar

Przepływ

800 Nl/min

*Wyspa zaworowa nie wymaga smarowania powietrza, jeśli jednak smarowanie zostanie wprowadzone to musi być kontynuowane do końca eksploatacji przy użyciu oleju o maksymalnej lepkości 32 Cst.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE MODUŁU WEJŚCIOWEGO

Napięcie

24V ±10%

Zakres temperatur

0°C ÷ +50°C

Wilgotność względna

30-90% @25°C, 30-50% @50°C

Max. prąd

350 mA

Zgodność z normami

EN 61131-2, EN 61000-6-2; EN 61000-6-4

Klasa zabezpieczenia

IP 65

Max. odl. pomiędzy mod.początk. oraz ostat. mod. wejść. lub rozsz.

50m

Max. długość kabla pomiędzy czujnikiem i modułem wejściowym

30m

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Obciążenie ciągłe

ED 100%

Klasa zabezpieczenia

IP 50 dla podłączeń indywclassualnych

IP 65 dla podłączeń wielowtykowych PNP

IP 65 dla Fieldbus

Prędkość transmisji

Profibus-Dp 12 Mbit/s EN 50170

DeviceNet 500 Kbit/s EN 50235

CAN open 500 Kbit/s EN 50235

Maksymalna ilość węzłów

Profibus-Dp 32/127

DeviceNet 64

CAN open 99

Maksymalna ilość rozszerzeń dla węzła

15

Maksymalna długość połączeń Fieldbus

50 m

Napięcie

24V ±10%

Zakres temperatur

0°C ÷ +50°C

Wilgotność względna

30-90% @25°C, 30-50% @50°C

Prądy maksymalne

1300mA (pobór ciągły), 1600 mA (załączenie)

Zgodność z normami

EN 61326-1-EN 61010-1

Max. ilość cewek załączanych jednocześnie

32

W załączeniu zestawu znajduje się etykieta, na której wypisuje się oznaczenia poszczególnych cewek.

Właściwości konstrukcyjne

Wyspa zaworowa serii Y zawiera:

- moduł stanowiący płytę zaworową wraz z gniazdami

do wbudowania zaworów nabojowych

- dwie płyty skrajne umożliwiające podłączenie

zasilania i odpowietrzenia

- naboje z tłoczkami realizującymi odpowiednie

funkcje przełączające zaworów

- jedną przykrywkę zawierającą elektroniczny system

rozprowadzenia sygnałów do zaworów pilotujących oraz

elementy ręcznego przesterowania każdego zaworu*

* wersja z indywclassualnym podłączeniem cewek zaworów

nie posiada przykrywki.

Dostępne są moduły 3 wielkości:

dla 2, 4 i 8 segmentów zaworowych.

Możliwe jest łączenie różnych modułów ze sobą

i powiększanie tą drogą ilości segmentów zaworowych.

Do połączenia modułów służą specjalne kołki wraz ze

śrubami utwierdzającymi. Pomiędzy łączone moduły

wprowadzić należy specjalnego kształtu uszczelkę płaską.

Każdy moduł posiada dwa kanały zasilające 1 oraz 11,

natomiast odpowietrzenie prowadzone jest jednym wspólnym

kanałem 3/5.

Kanałami zasilającymi 1 i 11 można niezależnie doprowadzić

powietrze o różnych wartościach ciśnień.

Płyta pośrednia do niezależnego doprowadzenia zasilania oraz odpowietrzenia

Za pomocą specjalnych uszczelnień płaskich możliwe jest rozdzielenie kanałów zasilających

1 i 11 tak, aby można było doprowadzić powietrze do stref różnych ciśnień P1 - P3 - P5

oraz P2 - P4 - P6.

Niezależne doprowadzenie zasilenia i wyprowadzenie powietrza do atmosfery umożliwiają płyty

pośrednie wstawiane pomiędzy poszczególne moduły (patrz poniższy rysunek).

Możliwe jest również niezależne zasilanie doprowadzone do gniazd 2 i 4. W takim przypadku

należy w miejsce zaworu wprowadzić specjalny nabój mod. W oraz uszczelkę mod. U odcinającą

kanały 1/11 oraz umożliwiające połączenie kanałów 3/5.

Opis

Oznaczenie

Płyta pośrednia do niezależnego zasilania i odpowietrzania

X

Uszczelka łącząca kanały

P

Uszczelka rozdzielająca (kanały 1/11; 3/5)

T

Uszczelka łącząca kanały 3/5

U

Nabój niezależnego zasilania gniazd 2 i 4

W

Moduł 2 segmentowy z oddzielnym zasilaniem kanałów 1 oraz 11

O

Płyty skrajne

Doprowadzenie zasilania oraz wyprowadzenie powietrza

do atmosfery umożliwiają płyty skrajne.

Występuje szereg typów tych elementów.

Opis połączenia

Rysunek

Oznaczenie

1 - 11 - 12/14

wspólne

A

82/84 - 3/5

oddzielne

1 - 11

wspólne

B

12/14 - 82/84 - 3/5

oddzielne

1 - 11 - 12/14 - 82/84 - 3/5

oddzielne

C

Przyłącze ze strony prawej

     

1 - 11 - 12/14

wspólne

D

82/84 - 3/5

oddzielne

1 - 11

wspólne

E

12/14 - 82/84 - 3/5

oddzielne

12/14 - 82/84 - 3/5

oddzielne

F

Przyłącze ze strony lewej

     

1 - 11 - 12/14

wspólne

G

82/84 - 3/5

oddzielne

1 - 11

wspólne

H

12/14 - 82/84 - 3/5

oddzielne

1 - 11 - 12/14 - 82/84 - 3/5

oddzielne

J

Przyłącza

1

zasilanie

11

zasilanie

3/5

odpowietrzenie

12/14

zasilanie wspomagania

82/84

odpowietrzenie wspomagania

Naboje i tłoczki tworzące różne funkcje przełączeń

Różne funkcje przełączające zaworów uzyskuje się dzięki indywclassualnemu wprowadzeniu nabojów zaworowych wraz

z odpowiednimi tłoczkami do odpowiednich gniazd bloków (modułów) zaworowych.

Kształt oraz konstrukcja zespołu naboju wraz z tłoczkiem zależą od wymaganej funkcji zaworu.

MOŻLIWE FUNKCJE ZAWORÓW

Symbol

Funkcja

Oznaczenie

1 zawór 2/2 N.C. + 1 zawór 2/2 N.O.

I

2 zawory 2/2 N.O.

F

2 zawory 2/2 N.C.

E

2 zawory 3/2 N.O.

A

2 zawory 3/2 N.C.

C

1 zawór 3/2 N.C. + 1 zawór 3/2 N.O.

G

5/2 monostabilny zawór

M

5/2 bistabilny zawór

B

funkcje możliwe poprzez połączenie 1 zestawu C

+ 2 zawory VBU w siłowniku

funkcja uzyskana poprzez zastosowanie

zestawu A

 

funkcja uzyskana poprzez zastosowanie

zestawu C

 

zawór 5/3 C.C.

V

uszczelka łącząca

P

uszczelka rozdzielająca

T

wolna pozycja

L

moduł

O

niezależne zasilanie poprzez 2 i 4

W

uszczelka rozdzielająca 1/11 i łącząca 3/5

U

niezależne zasilanie i odpowietrzenie

X

Elementy filtracji

W przypadku stosowania wysp zaworowych, gdzie jakość powietrza

nie jest pewna, zaleca się doprowadzać powietrze filtrowane

o dokładności 0,1µm.

W przypadku niezależnego zasilania zaworów wspomagających

poprzez kanały 12/14 ciśnienie powietrza powinno być

w granicach 3 ÷ 7 bar.

Mod. MC104-FB4

Mod. MC238-FB3

Mod. MC202-FB3

Mod. C401-FB3

KLASY JAKOŚCI POWIETRZA WG NORMY DIN/ISO 8573-1

Klasa

Maksymalne wymiary

cząstek stałych

Zawartość wody

punkt rosy

Dopuszczalna zawartość

oleju w mg/m3

1

0,1 µ

-70°C

0,01

2

1 µ

-40°C

0,1

3

5 µ

-20°C

1

4

15 µ

+3°C

5

5

40 µ

+7°C

25

Indywclassualne połączenia cewek rozdzielaczy

Przyłącza elektryczne mogą być wyprowadzone indywclassualnie

z każdej cewki zaworu sterującego.

Moduły, z których wyspa zaworowa może się składać

mogą być różnej wielkości - 2, 4 i 8-mio segmentowe.

Pomiędzy modułami znajdują się uszczelki płaskie

zapewniające szczelność kanałów 1/11 oraz 3/5 - typu T,

odcinające przepływ i typu P, umożliwiające przepływ.

W tym rozwiązaniu nie ma zasadniczo ograniczenia ilości

łączonych modułów. Zaleca się jednak co 8 segmentów

stosować płyty pośredniczące, umożliwiające właściwe

zasilanie i wyprowadzenie powietrza do atmosfery.

Na zaworach sterujących znajdują się elementy ręcznego

przesterowania oraz wskaźniki optyczne LED.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Mod.

 

121 - 803

długość kabla 300 mm

121 - 806

długość kabla 600 mm

121 - 810

długość kabla 1000 mm

Klasa zabezpieczeń IP50

Wyspa zaworowa Y z indywclassualnym podłączeniem elektrycznym cewek zaworowych Typ K

n = ilość segmentów zaworowych

Pokrywki

Dla systemów podłączeń elektrycznych wielowtykowych

oraz typu Fieldbus zespół zaworów sterujących wyposaża się

w pokrywę zapewniającą klasę IP 65.

W pokrywie znajdują się następujące elementy:

- Przełączniki ręcznego sterowania.

Mogą być one monostabilne lub bistabilne.

W przypadku zespołu bistabilnego do przesterowania

wykorzystuje się specjalny kluczyk. Przesterowanie odbywa

się poprzez wciśnięcie a następnie przekręcenie kluczyka o 90°.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe

wyjęcie kluczyka z pozycji przesterowanej.

- wskaźniki sygnalizacyjne LED zaworów

- wskaźniki optyczne diagnostyczne (wersja Fieldbus)

- przyłącze elektryczne

- obwód drukowany połączeń elektrycznych

- połączenia z cewkami zaworów pilotujących

Zespół nie zawiera przewodów elektrycznych a tylko

obwody drukowane.

Wszystkie wyjścia elektryczne są zabezpieczone przed

przepięciem, błędną polaryzacją i zwarciem elektrycznym.

Elektryczne złącze wielowtykowe

Zespół ze złączem wielowtykowym może być dwóch wielkości:

4 i 8-mio segmentowy. Zespół umożliwia połączenie zaworów

jednocewkowych oraz dwucewkowych.

Możliwe jest połączenie dwóch lub więcej bloków zaworowych,

w ten sposób, aby każdy blok posiadał jedną płytę pośredniczącą

typu X (oddzielne zasilanie i odpowietrzenie).

Złącze elektryczne wielowtykowe M

Każda wyspa może posiadać moduły 2, 4 i 8-mio segmentowe.

Kanały zasilające 1/11 oraz odpowietrzające 3/5 mogą być

ze sobą połączone (uszczelka płaska P) lub od siebie odseparowane

(uszczelka typu T).

Przykłady budowy wysp serii Y ze złączem elektrycznym wielowtykowym

Połączenie typu Fieldbus

Dzięki systemowi Fieldbus mogą być wprowadzone nowe, unikatowe funkcje:

każdy moduł może zawierać maksymalnie 32 cewki.

Aby zoptymalizować układ pomiędzy ilością elektrozaworów

oraz ilością sygnałów elektrycznych wprowadzony został układ elektroniczny,

który określa każdorazowo ilość oraz stan podłączonych cewek.

Rzeczywista korzyść tego systemu polega na tym, że nie łączy się "ślepo" każdych 2 sygnałów z segmentem

zaworowym ale że system potrafi określić pozycję każdego elektrozaworu oraz dokładną ilość niezbędnych

sygnałów sterujących (zależnie czy zawory są jednocewkowe czy dwucewkowe).

32 sygnały cewek zaworowych rozprowadzonych pomiędzy "n" bloków zaworowych, z których tylko moduł początkowy

posiada zespół "inteligentny". Następne moduły określane są jako rozszerzające.

Komunikację pomiędzy modułami zapewnia układ wewnętrzny fieldbus.

Moduł początkowy

Moduł początkowy zawiera zawsze zespół ośmiu segmentów zaworowych.

Tylko do tego modułu doprowadzone jest zasilanie elektryczne 24V DC.

Każdy moduł początkowy obsługuje 32 cewki rozlokowane w module

początkowym i modułach rozszerzających.

System automatycznie rozpoznaje usytuowanie każdej

z cewek wprowadzając właściwy adres przy realizacji określonego

cyklu pracy.

Moduły rozszerzające

Oferowane wersje:

< 

2 segmenty zaworowe

4 segmenty zaworowe

8 segmentów zaworowych

Maksymalna ilość modułów rozszerzających, które mogą być dołączone do modułu początkowego zależy od ilości

wolnych sygnałów wyjściowych (maksymalnie 32 cewki), a więc w modułach rozszerzających ilość obsługiwanych cewek

jest równa 32 minus ilość wykorzystana w module początkowym.

Przykład:

Jeśli moduł początkowy posiada:

4 zawory 5/2 monostabilne

2 zawory typu 2x3/2

2 zawory 5/2 bistabilne

to ilość zastosowanych cewek wynosi: 4 + 4 + 4 = 12 cewek.

Dla modułów rozszerzających istnieje więc rezerwa równa: 32 - 12 = 20 cewek.

Ta ilość może być dowolnie rozłożona na moduły rozszerzające.

Korzyści:

-Redukcja ilości modułów początkowych oraz wzrost ilości modułów rozszerzających przynosi oszczędność.

-Nie używane pozycje cewek nie pobierają niepotrzebnie żadnych sygnałów elektrycznych.

-Uszczelki płaskie stosowane do połączeń modułów i tworzenia stref o różnych wartościach ciśnień nie zwiększają gabarytów zespołu i nie wykorzystują żadnych sygnałów elektrycznych.

-Struktura modułowa wysp serii Y umożliwia łączenie wielu segmentów w jeden zespół, redukując tym samym gabaryty wyspy oraz koszt instalacji.

Moduł elektrycznych wejść cyfrowych ME-1600 DL

Moduł elektrycznych wejść cyfrowych umożliwia połączenie

16 sygnałów wejściowych poprzez standardowe złącze

przemysłowe 8M12. Złącze typu M12 posiada 5 wtyków

(4+PE) po 2 sygnały wejściowe na każde położenie styku.

Moduł wejściowy może być usytuowany w każdym punkcie

sieci busowej.

Maksymalnie 3 moduły wejściowe mogą być dołączone do

modułu początkowego z maksymalną ilością 48 wejść.

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł wstępny

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzający, 8 segmentowy, oddzielony

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzający, 4 segmentowy, oddzielony

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzający, 2 segmentowy, oddzielony

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzony, 8 segmentowy, dołączony do jednostki wstępnej

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzający, 4 segmentowy, dołączony do jednostki wstępnej

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzający, 2 segmentowy, dołączony do jednostki wstępnej

Wyspa zaworowa z przyłączeniem Fieldbus – moduł rozszerzający, 2 segmentowy, dołączony do jednostki wstępnej

Moduł elektrycznych wejść cyfrowych ME-1600 DL

Przykłady konfiguracji

(1) RODZAJ PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podłączenie indywclassualne

K

Podłączenie wielowtykowe (PNP)

M

Profibus-Dp

P

Device-Net (w przygotowaniu)

D

Can-Open (w przygotowaniu)

C

AS-i (w przygotowaniu)

A

Rozszerzenie

E

(2) RODZAJ ZAWORU

5/2 Monostabilny

M

5/2 Bistabilny

B

5/3 C.C.

V

2 x 2/2 1 N.O. + 1 N.C.

I

2 x 2/2 N.C.

E

2 x 2/2 N.O.

F

2 x 3/2 1 N.O. + 1 N.C.

G

2 x 3/2 N.C.

C

2 x 3/2 N.O.

A

Segment wolny

L

Płyta pośrednia z niezależnym zasilaniem

X

Uszczelka odcinająca przepływ

T

Uszczelka łączonych kanałów

P

Uszczelka odcinająca (moduły i pokrywy)

T/

Uszczelka łącząca (moduły i pokrywy)

P/

Niezależne zasilanie poprzez kanały 2 i 4

W

Uszczelka odcinająca kanały 3/5 otwarte

U

Uszczelka odcinająca kanały 3/5 otwarte (separacja modułu i pokrywki)

U/

Moduł 2 segmentowy z oddzielnymi zasilaniami

O

(3) DOBÓR PŁYT SKRAJNYCH

Kanały w osi wyspy

wspólne

1/11 - 12/14

A

niezależne

82/84 - 3/5

wspólne

1/11

B

niezależne

12/14 - 82/84 - 3/5

niezależne

1/11 - 12/14 - 82/84 - 3/5

C

wspólne

1/11 - 12/14

prawostronne

D

niezależne

82/84 - 3/5

prawostronne

wspólne

1/11

prawostronne

E

niezależne

12/14 - 82/84 - 3/5

prawostronne

niezależne

1/11 - 12/14 - 82/84 - 3/5

prawostronne

F

wspólne

1/11 - 12/14

lewostronne

G

niezależne

82/84 - 3/5

lewostronne

wspólne

1/11

lewostronne

H

niezależne

12/14 - 82/84 - 3/5

lewostronne

niezależne

1/11 - 12/14 - 82/84 - 3/5

lewostronne

J

moduły bez płyt skrajnych

Z

Przykład 1

Wyspa zaworowa składa się z 8 zaworów typu M,

posiada złącze elektryczne wielowtykowe oraz płyty skrajne typu C.

Y

P

J

M

-

M

M

M

M

M

M

M

M

-

C

Może być przekształcone:

Y

P

I

M

-

8

M

-

C

Przykład 2

Wyspa zaworowa składa się z:

4 zaworów typu M

uszczelki płaskiej typu T dla 2 odrębnych stref ciśnień

(P1 dla pierwszych 4 zaworów i P2 dla pozostałych zaworów)

4 zaworów typu B

4 zaworów typu C

4 zaworów typu M

Celem utworzenia 2 stref ciśnienia zastosowano zamiast modułu 8-segmentowego,

2 moduły 4-segmentowe rozdzielone uszczelką płaską typu T.

Y

P

1

M

-

M

M

M

M

T

B

B

B

B

P

X

P

C

C

C

C

M

M

M

M

-

C

Może być przekształcone:

Y

P

1

M

-

4

M

T

4

B

P

X

P

4

C

4

M

-

C