Artykuły

Drukuj

Przykład 3

Wyspa zaworowa składa się z 8 zaworów - pierwsze 4 są

monostabilne typu M i zasilane ciśnieniem P1, pozostałe 4 są

bistabilne typu B i zasilane niezależnie ciśnieniem P2.

Zamiast pojedynczego modułu 8-segmentowego, zastosowano

2 moduły 4-segmentowe rozdzielone uszczelką typu T.

Y

P

1

P

-

4

M

T

4

B

-

B

Przykład 4

Wyspa zaworowa z modułem Profibus DP składa się z 4 zaworów

monostabilnych, 2 bistabilnych i 4 monostabilnych, przy czym występuje

rozdział ciśnień pomiędzy zaworami: 2 mono- i 2 bistabilnymi.

Niezależne zasilanie kanałów 1/11 i 12/14.

Moduł rozszerzający zbudowany z 8 segmentów: 6 zaworów monostabilnych

oraz 2 bistabilnych z indywclassualnym zasilaniem kanałów 1/11 oraz 12/14.

Y

P

1

P

-

4

M

P

2

M

T

2

B

P

X

P

4

B

T

2

M

2

B

-

C

Y

P

1

E

-

6

M

2

B

-

C

ZŁĄCZKI DO GNIAZD WYJŚCIOWYCH 2 i 4

Mod.

6512 - 4 - 1/8 M

dla przewodu ř 4

6512 - 6 - 1/8 M

dla przewodu ř 6

6512 - 8 - 1/8 M

dla przewodu ř 8

KABEL ELEKTRYCZNY PODSTAWOWY

Długość kabla = 5m

Mod.

CS-FZ03AD-C500

KABEL ELEKTRYCZNY DO MODUŁU ROZSZERZAJĄCEGO

Mod.

CS-FW05HE-D025

0,25 mb

CS-FW05HE-D100

1 mb

CS-FW05HE-D250

2,5 mb

CS-FW05HE-D500

5 mb

CS-FW05HE-DA00

10 mb

INSTRUKCJA OBSŁUGI WYSPY SERII Y

Mod.

YA1K-HB

ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE

Mod.

121-803

długość kabla 300 mm

121-806

długość kabla 600 mm

121-810

długość kabla 1000 mm

G3X-3

Kabel 15-żyłowy do wyspy zaworowej 4-segmentowej

długość kabla - 3m

G4X-3

Kabel 25-żyłowy do wyspy zaworowej 8-segmentowej

długość kabla - 3m

Informację techniczną dotyczącą schematu połączeń można uzyskać w naszym Dziale Handlowym

lub na stronie internetowej www.camozzi.com

Złącze zasilania elektrycznego

Mod.

CS-LF04HB

Złącze elektryczne 12 wtykowe, kątowe 90° M12

Mod.

CS-LR04HB

Złącze z opornością końcową .

Mod.

CS-FP05H0

Zaślepka złącza elektrycznego wejść M12

Mod.

CS-LFTP

Trójnik linii danych magistrali CanOpen / Devicenet

Mod.

CS-AA05EC

£ącznik magistrali CanOpen / Devicenet

Mod.

CS-LF05HC

Wtyczka wejść M12 DUO

Mod.

CS-LD05HF

£ącznik magistrali Profibus

Mod.

CS-MF05HC

Trójnik linii danych magistrali Profibus

Mod.

CS-AA03EC

£ącznik kątowy magistrali CanOpen / Devicenet

Mod.

CS-LR05HC

Wtyczka kątowa wejść M12 DUO

Mod.

CS-LH05HF

£ącznik kątowy magistrali Profibus

Mod.

CS-MR05HC

Sposoby montażu na szynie DIN EN 50022

Mocowanie na uchwytach

Mod. YA1K-N8

Płyta przyłączeniowa, kątowa 90°, 8 segmentowa

Płyta ta umożliwia wyprowadzenie wyjść gniazd 2 i 4, w kierunku

do przodu lub do tyłu zespołu.

W skład wchodzą:

- 1 płyta kątowa, 8-segmentowa

- 8 śrub M3x25 UNI 5931

- 16 uszczelek interfejsu

Mod. YA1K-N4

Płyta przyłączeniowa, kątowa 90°

4 segmentowa

W skład wchodzą:

- 1 płyta kątowa, 4-segmentowa

- 4 śruby M3x25 UNI 5931

- 8 uszczelek interfejsu

Mod. YA1K-N2

Płyta przyłączeniowa, kątowa 90°

2 segmentowa

W skład wchodzą:

- 1 płyta kątowa, 2-segmentowa

- 2 śruby M3x25 UNI 5931

- 4 uszczelki interfejsu

Mod. YA1K-B2

Uchwyt montażowy tylny.

W skład kompletu wchodzą:

- 2 łapy pionowe

- 2 śruby M4x10 UNI 5931

Mod. YA1K-B1

Łapy montażowe boczne.

W skład kompletu wchodzą:

- 2 łapy poziome

- 2 śruby M4x14 UNI 5931

Mod. PCF-E520

Uchwyty montażowe do listwy DIN EN50D22

W skład kompletu wchodzą:

- 2 uchwyty

- 2 śruby M4x6 UNI 5931

Mod. YA1K-M

Klucz do ręcznego przesterowania zaworu.