Drukuj

 

Amortyzatory hydrauliczne serii SA

M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5

Samokompensujące

Amortyzatory serii SA oferowane są w 5 rozmiarach.

Służą do pochłaniania energii uderzenia

rozpędzonych i zatrzymywanych mas oraz

zmniejszenia hałasu w chwili zatrzymania.

Amortyzatory te są samokompensujące,

co oznacza, że spełniają swą rolę dla szerokiego

zakresu parametrów pracy. Mogą pracować

zarówno przy małym obciążeniu i dużej

prędkości, jak też gdy obciążenie jest znaczne,

a prędkość mała, bez żadnej regulacji.

Konstrukcja umożliwia wyposażenie amortyzatora

w dodatkowy pierścień zderzakowy.

Stosowanie amortyzatorów wnosi szereg korzyści:

- wzrost produktywności,

- zmniejszenie kosztów,

- redukcja drgań i hałasu,

- wydłużenie żywotności maszyn.

Właściwe dla różnych zastosowań

i warunków pracy

Możliwa praca z dodatkowym zderzakiem

Samokompensujące

PARAMETRY OGÓLNE

Model

SA - 0806

SA - 1007

SA - 1210

SA - 1412

SA - 2015

SA - 2525

SA - 2725

Rodzaj konstrukcji

amortyzator hydrauliczny, samokompensujący

Materiały

korpus - stal czerniona, tłoczysko - stal chromowana

tłok - stal, uszczelki - NBR

Korpus gwintowany

M8x 1

M10x 1

M12 x 1

M14x 1,5

M20x 1,5

M25x 1,5

M27x 1,5

Skok amortyzacji (mm)

6

7

10

12

15

25

25

Max energia pochłonięta / 1 cykl, Et (Nm)

3

6

12

20

59

80

147

Max energia pochłonięta / 1 godz., ETc (Nm)

7000

12400

22500

33000

38000

60000

72000

Max. masa efektywna Me (kg)

6

12

22

40

120

180

270

Max ilość cykli / 1 min

80

70

40

70

45

20

10

Prędkość uderzenia, v (m/s)

0,3 - 2,5

0,3 - 3,5

0,3 - 4,0

0,3 - 5,0

0,3 - 5,0

0,3 - 0,5

0,3 - 5,0

Waga (g)

15

25

32

65

150

295

360

Zakres temperatur pracy (°C)

-10 ÷ +80 °C

OZNACZENIE AMORTYZATORÓW

Uwaga: amortyzatory są dostarczane w komplecie z dwiema nakrętkami montażowymi.

Przekrój amortyzatora, Mod SA

Poz.

Nazwa części

Materiał

1

Główka tłoczyska

nylon

2

Rura zewnętrzna

stal

3

Akumulator

-

4

Otwory dławiące

-

5

Sprężyna powrotna

stal sprężynowa

6

Tłoczysko

stal węglowa

7

Czynnik hydrauliczny

-

8

Tłok

stal węglowa

9

Zawór zwrotny

-

10

Rura wewnętrzna

stal stopowa

Amortyzator serii SA

WYMIARY

Mod.

A

X

L

B

C

D

E

F

G

SW

I

SA - 0806 W

M8X1

6

-

40,6

-

2,8

-

33,6

2

11

3

SA - 0806

M8X1

6

55,2

40,6

6,6

2,8

8,5

33,6

2

11

3

SA - 1007 W

M10X1

7

-

47

-

3

-

39

3

12,7

3

SA - 1007

M10X1

7

62,6

47

8,6

3

8,6

39

3

12,7

3

SA - 1210 W

M12X1

10

-

50

-

3

-

45,5

-

14

4

SA - 1210

M12X1

10

67

50

10,3

3

8,5

45,5

-

14

4

SA - 1412 W

M14X1,5

12

-

67

-

4

-

58

4

19

6

SA - 1412

M14X1,5

12

90

67

12

4

11

58

4

19

6

SA - 2015 W

M20X1,5

15

-

73

-

6

-

62

4

26

8

SA - 2015

M20X1,5

15

103

73

18

6

15

62

4

26

8

SA - 2525 W

M25X1,5

25

-

92

-

8

-

82

-

32

10

SA - 2525

M25X1,5

25

130

92

22,8

8

19

82

-

32

10

SA - 2725 W

M27X1,5

25

-

99

-

8

-

86

5

32

6,5

SA - 2725

M27X1,5

25

143

99

22,5

8

19

86

5

32

6,5

Wyposażenie uzupełniające

Kołnierz zderzakowy

do regulacji skoku

Przewodnik doboru: zależności i przykłady

Dla właściwego doboru amortyzatora niezbędne jest

określenie 4 podstawowych wielkości.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Masa obiektu uderzającego

m

(kg)

Prędkość uderzenia

v

(m/s)

Siła napędowa

F

(N)

Ilość uderzeń / 1 godz

C

(1/hr)

Zależności ci i przykłady

PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI

1. Energia kinetyczna:

Ek = mv2/2

2. Energia napędu:

Ed = F . S

3. Prędkość swobodnego upadku:

4. Siła pchająca siłownika:

v = - 2g . h

5. Siła ciągnąca siłownika:

F= . P

6. Max siła uderzenia

Fm = 1.2 Et /S

7. Całkowita energia pochłaniana / 1 godz:

Etc = Et . C

Przewodnik doboru: zależności i przykłady

OPIS OZNACZEŃ

Oznaczenie

Jednostka

Opis

µ

 

współczynnik tarcia

?

rad

kąt odchylania

?

rad

kąt obcinania bocznego

?

rad/s

Prędkość kątowa

A

m

szerokość

B

m

grubość

C

1/godz

ilość uderzeń / 1 godz

D

cm

średnica tłoka

d

cm

średnica tłoczyska

ED

Nm

energia napędu

EK

Nm

energia kinetyczna / 1 cykl

EK

Nm

energia całkowita / 1 cykl

ETC

Nm

energia całkowita / 1 godz

F

N

siła napędowa

Fm

N

max siła uderzenia

g

m/s 2

przyspieszenie ziemskie (9.81 m/s)

h

m

wysokość

m

kg

masa hamowana

Me

kg

masa efektywna

P

bar

ciśnienie pracy

R

m

promień

RS

m

odległość amortyzatora od punktu obrotu

S

m

skok amortyzatora

T

Nm

moment napędowy

t

s

czas opóźnienia

v

m/s

prędkość masy uderzającej

vs

m/s

prędkość masy względem amortyzatora

Przykład 1: uderzenie poziome

Warunki zadane:

v = 1.0 m/s

m = 40 kg

S = 0.01 m

C = 1500 cykli/godz

OBLICZENIA:

Ek ===20 Nm

ET = Ek = 20 Nm

Etc = Et . C = 20 . 1500 = 30000 Nm/h

Me===40 kg

Dla powyższego przypadku właściwym amortyzatorem jest typ SA 1412, gdzie:

ETmax = 20 Nm, ETCmax = 33000 Nm/h i Me max = 40 kg.

Przykład 2: uderzenie poziome z siłą napędową

Warunki zadane:

m= 40 kg

P = 6 bar = 0,6 MPa

S = 0.01 m

v = 1.2 m/s

d = 50 mm

C = 780 cykli/godz

OBLICZENIA:

Ek ===28,8 Nm

ED= F . g . S=.P.g.S=. 6 . 9,81 . 0,015 = 17,32 Nm

Et = Ek + Ed = 28,8 + 17,3 = 46,1 Nm

Etc = Et . C = 46,1. 780 = 35958 Nm/h

Me == 64,0 Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA-2015, gdzie:

ET (max) = 59 Nm, ETC (max) = 38000 Nm/h i Me (max) = 120 kg

Przykład 3: Uderzenie swobodnego upadku

Warunki zadane:

h = 0,35 m

m = 5 kg

S = 0.01 m

C = 1500 cykli/godz

OBLICZENIA:

v = - 2g .h -2 . 9,81 . 0,4 = 2,6 m/s

EK = m . g . h = 5 . 9,81 . 0,35 = 17,2 Nm

ED = F . S = m . g . s = 5 . 9,81 . 0,012 = 0,6 Nm

Et = Ek + Ed = 17,2 + 0,6 = 17,8 Nm

Etc = Et . C = 17,8 . 1500 = 26700 Nm/h

Me == 5,0 Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 1412, gdzie:

ET MAX = 20 Nm, ETC MAX = 33000 Nm/h i Me MAX = 40 kg.

Przykład 4: Uderzenie pionowe w dół z siłą napędową

Warunki zadane:

m = 50 kg

h = 0.3 m

S = 0.025 m

P = 6 bar =0,6 MPa

D = 63 mm

C = 600 cykli/godz

V = 1,0 m/s

OBLICZENIA:

Ek===25Nm

ED = F . S = (m . g+ . p . g ). S = (50 . 9,81+. 6 . 9,81) . 0,025 = 58,1 Nm

Et = Ek + Ed = 25 + 58,1 = 83,1 Nm

Etc = Et . C = 83,1 . 600 = 49860 Nm/h

Me == 168 Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 2725, gdzie:

ET (max) = 147 Nm, ETC (max) = 72000 Nm/h i Me (max) = 270 kg.

Przykład 5: Uderzenie pionowe w górę z siłą napędową

Warunki zadane:

m = 50 kg

h = 0.3 m

S = 0.025 m

P = 6 bar =0,6 MPa

D = 63 mm

C = 600 cykli/godz

V = 1,0 m/s

OBLICZENIA:

Ek===25Nm

ED = F . S = ( . p . g - m . g). S = (. 6 . 9,81-50 . 9,81) . 0,015 = 20,1 Nm

Et = Ek + Ed = 25 + 20,1 = 45,7 Nm

Etc = Et . C = 45,1 . 600 = 27060 Nm/h

Me == 91,4 Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 2015, gdzie:

ET (max) = 59 Nm, ETC (max) = 38000 Nm/h i Me(max) = 120 kg.

Przykład 6: Uderzenie pod kątem

Warunki zadane:

m = 10 kg

h = 0,3 m

S = 0.015 m

a = 30°

C = 600 cykli/godz

OBLICZENIA:

v = - 2g .h

-2 . 9,81 . 0,3 = 2,43 m/s

Et = Ek + Ed = 29,4 + 0,7 = 30,1 Nm

EK = m . g . h

10 . 9,81 . 0,3 = 29,4 Nm

Etc = Et . C = 30,1 . 600 = 18060 Nm/h

ED = F . S = m . g . siná . s = 10 . 9,81 . sin30° . 0,015 = 10 . 9,81 . 0,5 . 0,015 = 0,7 Nm

Me == 10,2 Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 2015, gdzie:

ET (max) =59 Nm, ETC (max) = 38000 Nm/h i Me (max) = 120 kg.

Przykład 7: Uderzenie masy napędzanej transporterem

Warunki zadane:

m = 5 kg

V = 0,5 m/s

µ = 0,25

S = 0.006 m

C = 3000 cykli/godz

OBLICZENIA:

Ek===0,63Nm

Etc = Et . C = 0,7 . 3000 = 2100 Nm/h

ED = F . S = m . g . µ . s = 5 . 9,81 . 0,25 . 0,006 = 0,07 Nm

Me == 5,6 Kg

Et = Ek + Ed = 0,63 + 0,07 = 0,7 Nm

 

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 0806, gdzie:

ET (max)=3 Nm, ETC (max)=7000 Nm/h i Me(max)=6 kg.

Przykład 8: Amortyzacja otwieranych drzwi

Warunki zadane:

m = 20 kg

w = 2,0 rad/s

T = 20 Nm

Rs = 0,8 m

A = 1,0 m

S = 0,015 m

C = 600 cykli/godz

OBLICZENIA:

I== =6,67 Kg . m2

Et = Ek + Ed = 13,34 + 0,36 = 13,7 Nm

EK== = 13,34 Nm

Etc = Et . C = 13,7 . 600 = 8220 Nm/h

0=== 0,019 rad

v = ?. Rs = 2,0 . 0,8 = 1,6 m/s

Ed = T . ? = 20 . 0,018 = 0,36 Nm

Me == 10,7 Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 1412, gdzie:

ET (max) =20 Nm, ETC (max) = 33000 Nm/h i Me (max) = 40 kg.

Przykład 9: Amortyzacja masy obracającej się

Warunki zadane:

m = 200 kg

w = 1,0 rad/s

T = 100 Nm

R = 0,5 m

Rs= 0,6 m

S = 0,015 m

C = 100 cykli/godz

OBLICZENIA

 

I== =25 Kg . m2

Et = Ek + Ed = 12,5 + 2,5 = 15 Nm

EK== = 12,5 Nm

Etc = Et . C = 15 . 100 = 1500 Nm/h

?===0,025 rad

v = ? . Rs = 1,0 . 0,6 = 0,6 m/s

Ed = T . ?= 100 . 0,025 = 2,5 Nm

Me == 83Kg

Dla powyższego przykładu dobrano amortyzator SA 2015, gdzie:

ET (max) = 59 Nm, ETC (max) = 38000 Nm/h i Me (max) = 720 kg.

Obciążenie w osi amortyzatora

Dla zapewnienia odpowiedniej żywotności amortyzatora

ruch obciążenia powinien być w osi amortyzatora.

Uwaga: Maksymalne odchylenie od osi wynosi ? 2,5° (0,044 rad).