Najnowsza seria amortyzatorów

bezpieczeństwa EB oferuje wszystkie zalety

serii CB, takie jak wewnętrzny system

uszczelnień, duże łożysko tłoczyska maksymalne

pochłanianie energii w sytuacjach awaryjnych.

Sprężyna wewnątrz tłoczyska zapewnia

jego powrót do pozycji wyjściowej oraz znacznie

niższą siłę powrotną w porównaniu z serią CB.

W nowej serii EB zostało wyeliminowane

grawitacyjne opadanie tłoka przy zabudowie

pionowej z tłoczyskiem skierowanym

w górę. Krzywa pracy i charakterystyka

tłumienia tych bezobsługowych i gotowych

do zabudowania amortyzatorów,

jak we wszystkich amortyzatorach

bezpieczeństwa ACE, jest indywidualnie

dopasowana do każdego zastosowania.

Funkcja: W trakcie procesu hamowania tłoczysko jest wciskane

do wnętrza amortyzatora. Olej hydrauliczny z przodu tłoka przepływa

przez wszystkie otwory. Liczba otworów maleje proporcjonalnie

do wykonanego skoku. Siła powrotna jest zredukowana. Ciśnienie

zwrotne powstałe z przodu tłoka, a tym samym siła przeciwna (Q),

pozostają stałe na całej długości skoku. Objętość oleju przemieszczona

przez tłoczysko jest skompensowana poprzez podzielony tłok. Tłoczysko

jest ponownie wysuwane przez

zabudowaną w jego wnętrzu

sprężynę.

Prędkość uderzenia:

0,5 do 4,6 m/s

Materiał: Korpus: stal oksydowana;

Tłoczysko: chromowane.

Dopuszczalny zakres temperatur:

-12 °C do 66 °C

Początkowa siła napełniania:

Odpowiada sile powrotnej.

Prędkość niska: Przy niskiej

prędkości mimo wciśnięcia tłoczyska

tłumienie może nie wystąpić!

Amortyzatory bezpieczeństwa EB63

 

Kołnierz z przodu –F

Kołnierz z tyłu –R

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 187 kN

Powrót tłoczyska: Akumulator azotu (0,55 bar do 1,03 bar) połączony

ze sprężną powrotną

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C

maks. pochłanianie

energii

1 masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks.

odchylenie od osi

waga

kg

W3

Nm/skok

me min.

kg

me maks.

kg

EB63-100EU

100

420

288

192

16 000

900

128 000

700

6 900

3,5

13,7

EB63-200EU

200

700

468

292

32 000

1 800

256 000

770

9 300

3

16,7

EB63-300EU

300

980

648

392

48 000

2 700

384 000

830

10 600

2,5

21,8

EB63-400EU

400

1 260

828

492

64 000

3 700

512 000

600

11 100

2

25,8

EB63-500EU

500

1 540

1 008

592

80 000

4 700

640 000

670

12 000

1,5

29,8

1 Poprawny zakres masy efektywnej jest kalkulowany przez producenta.

Na zapytanie: wykonania specjalne, specjalne oleje, mocowania, ochrona przed korozją itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa EB100

 

Kołnierz z przodu –F

Kołnierz z tyłu –R

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 467 kN

Powrót tłoczyska: Akumulator azotu (0,55 bar do 1,03 bar) połączony

ze sprężną powrotną

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C

maks. pochłanianie

energii

1 masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks.

odchylenie od osi

°

waga

kg

W3

Nm/skok

me min.

kg

me maks.

kg

EB100-200EU

200

735

495

320

80 000

6 900

640 000

1 200

8 900

4

43,5

EB100-300EU

300

1 005

665

420

120 000

10 300

960 000

950

14 100

3,5

51,8

EB100-400EU

400

1 275

835

520

160 000

13 800

1 280 000

1 190

18 200

3

60,1

EB100-500EU

500

1 545

1 005

620

200 000

17 200

1 600 000

930

20 800

2,5

68,5

EB100-600EU

600

1 815

1 175

720

240 000

20 700

1 920 000

1 170

23 300

2

76,8

1 Poprawny zakres masy efektywnej jest kalkulowany przez producenta.

Na zapytanie: wykonania specjalne, specjalne oleje, mocowania, ochrona przed korozją itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa EB160

Kołnierz z przodu –F

Kołnierz z tyłu –R

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 700 kN

Powrót tłoczyska: Akumulator azotu (0,55 bar do 1,03 bar) połączony

ze sprężną powrotną

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C

maks. pochłanianie

energii

1 masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks.

odchylenie od osi

°

waga

kg

W3

Nm/skok

me min.

kg

me maks.

kg

EB160-400EU

400

1 400

940

600

240 000

22 700

1 920 000

1 870

18 100

4

155,6

EB160-600EU

600

2 000

1 340

800

360 000

34 000

2 880 000

2 100

18 800

3

189,0

EB160-800EU

800

2 600

1 740

1 000

480 000

45 400

3 840 000

2 400

19 500

2

222,3

1 Poprawny zakres masy efektywnej jest kalkulowany przez producenta.

Na zapytanie: wykonania specjalne, specjalne oleje, mocowania, ochrona przed korozją itp.

 

Amortyzatory bezpieczeństwa ACE

są bezobsługowe i gotowe do zabudowy.

Dedykowane do stosowania w sytuacjach

awaryjnych stanowią atrakcyjną cenowo

alternatywę dla amortyzatorów przemysłowych.

Dzięki wewnętrznym uszczelnieniom, zgarniak

wymagany jest jedynie na tłoczysku.

Zanieczyszczenia i uszkodzenia na tłoczysku

mogą spowodować wyciek oleju i awarię

amortyzatora. W amortyzatorach serii CB dzięki

zintegrowanej komorze powietrznej siły powrotne

osiągają wartość do 71 kN. Siły te są konieczne,

aby przywrócić tłoczysko do położenia

wyjściowego, a także do rozdzielenia pomostów

suwnic wielopomostowych po kolizji. Typowe

dławiki nie spełniają tej funkcji. Potężne łożyska

tłoczyska są przeznaczone do dużych obciążeń

i w porównaniu do amortyzatorów o podobnym

rozmiarze są o 80 % większe. Umiejscowienie

i wielkość otworów tłumiących są indywidualnie

dopasowane do zastosowania.

Funkcja: W procesie hamowania tłoczysko zostaje kompletnie

wciśnięte. Olej hydrauliczny, znajdujący się przed tłokiem, zostaje

przepchnięty przez wszystkie otwory dławiące. Proporcjonalnie

do przesuwającego się tłoka, liczba działających otworów maleje,

jednocześnie prędkość maleje. Przed tłokiem powstaje ciśnienie i dzięki

temu siła reakcji (Q) pozostaje taka sama na całej długości skoku.

Olej przepychany przez tłoczysko jest kompensowany przez komorę

powietrzną. Sprężone powietrze przy wysuwaniu ponownie wypycha

tłoczysko do pozycji wyjściowej.

Podzielony tłok oddziela komorę

powietrzną od oleju.

Prędkość uderzenia:

0,5 do 4,6 m/s

Materiał: Korpus: stal oksydowana;

Tłoczysko: chromowane.

Dopuszczalny zakres temperatur:

-12 °C do 66 °C

Początkowa siła napełniania:

Odpowiada sile powrotnej.

Prędkość niska: Przy niskiej

prędkości mimo wciśnięcia tłoczyska

tłumienie może nie wystąpić!

Amortyzatory bezpieczeństwa CB63

Dla aplikacji dźwigowych

Kołnierz z przodu –F

Kołnierz z tyłu –R

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Siła reakcji/podporowa Q:Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 187 kN

Powrót tłoczyska: Akumulator azotu (5,6 bar do 5,9 bar)

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C

maks. pochłanianie

energii

1

masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks.

odchylenie od osi

°

waga

kg

W3

Nm/skok

me min.

kg

me maks.

kg

CB63-100EU

100

420

288

192

16 000

900

128 000

1 700

18 500

3,5

12,7

CB63-200EU

200

700

468

292

32 000

1 800

256 000

1 700

24 000

3

16,7

CB63-300EU

300

980

648

392

48 000

2 700

384 000

1 700

27 000

2,5

20,8

CB63-400EU

400

1 260

828

492

64 000

3 700

512 000

1 700

29 000

2

24,8

CB63-500EU

500

1 540

1 008

592

80 000

4 700

640 000

1 700

30 000

1,5

28,8

1 Poprawny zakres masy efektywnej jest kalkulowany przez producenta.

Na zapytanie: wykonania specjalne, specjalne oleje, mocowania, ochrona przed korozją itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa CB100

Dla aplikacji dźwigowych

Kołnierz z przodu –F

Kołnierz z tyłu –R

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 467 kN

Powrót tłoczyska: Akumulator azotu (5,6 bar do 5,9 bar)

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C

maks. pochłanianie

energii

1

masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks.

odchylenie od osi

°

waga

kg

W3

Nm/skok

me min.

kg

me maks.

kg

CB100-200EU

200

735

495

320

80 000

6 900

640 000

4 500

44 000

4

58,6

CB100-300EU

300

1 005

665

420

120 000

10 300

960 000

4 500

56 000

3,5

70,0

CB100-400EU

400

1 275

835

520

160 000

13 800

1 280 000

4 500

65 000

3

82,5

CB100-500EU

500

1 545

1 005

620

200 000

17 200

1 600 000

4 500

71 000

2,5

67,5

CB100-600EU

600

1 815

1 175

720

240 000

20 700

1 920 000

4 500

76 000

2

75,8

1 Poprawny zakres masy efektywnej jest kalkulowany przez producenta.

Na zapytanie: wykonania specjalne, specjalne oleje, mocowania, ochrona przed korozją itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa CB160

Dla aplikacji dźwigowych

Kołnierz z przodu –F

Kołnierz z tyłu –R

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 700 kN

Powrót tłoczyska: Akumulator azotu (5,6 bar do 5,9 bar)

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C

maks. pochłanianie

energii

1

masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks.

odchylenie od osi

°

waga

kg

W3

Nm/skok

me min.

kg

me maks.

kg

CB160-400EU

400

1 400

940

600

240 000

22 700

1 920 000

11 000

71 000

4

154,6

CB160-600EU

600

2 000

1 340

800

360 000

34 000

2 880 000

11 000

71 000

3

188,0

CB160-800EU

800

2 600

1 740

1 000

480 000

45 400

3 840 000

11 000

71 000

2

221,3

1 Poprawny zakres masy efektywnej jest kalkulowany przez producenta.

Na zapytanie: wykonania specjalne, specjalne oleje, mocowania, ochrona przed korozją itp.

 

Tabela akcesoriów

 

Przeciwnakrętka

Tuleja

zderzaka

1 Kołnierz zaciskowy/

blok montażowy

Kołnierz

prostokątny

Kołnierz

uniwersalny

2 Adapter obciążeń

nieosiowych

Typ amortyzatora

KM

AH

MB

RF

UM

BV

Gwint M5x0,5

 

MC5EUM

KM5

AH5

MB5SC2

-

-

-

 

Gwint M6x0,5

 

MC9EUM

KM6

AH6

MB6SC2

RF6

-

-

 

Gwint M8x1

 

MA30EUM

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

BV8

MC10EUM

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

BV8A

MC30EUM

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

BV8

 

Gwint M10x1

 

FA1008VD-B

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

 

MA50EUM

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

BV10

MC25EUM

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

BV10

SC25EUM

KM10

AH10

MB10SC2

RF10

UM10

BV10SC

 

Gwint M12x1

 

MA35EUM

KM12

AH12

MB12

RF12

UM12

BV12

MC75EUM

KM12

AH12

MB12

RF12

UM12

BV12

SC75EUM

KM12

AH12

MB12SC2

RF12

UM12

BV12SC

 

Gwint M14x1,5

 

MA150EUM

KM14

AH14

MB14

RF14

UM14

BV14

MC150EUM

KM14

AH14

MB14

RF14

UM14

BV14

SC190EUM0-4

KM14

AH14

MB14

RF14

UM14

BV14SC

SC190EUM5-7

KM14

AH14

MB14SC2

RF14

UM14

BV14

             

Gwint M20x1,5

 

MA225EUM

KM20

AH20

MB20

RF20

UM20

BV20SC

MC225EUM

KM20

AH20

MB20

RF20

UM20

BV20

SC300EUM0-4

KM20

AH20

MB20

RF20

UM20

BV20SC

SC300EUM5-9

KM20

AH20

MB20SC2

RF20

UM20

BV20SC

 

Gwint M25x1,5

 

MA600EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

BV25SC

MA900EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

-

MC600EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

BV25

SC650EUM0-4

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

BV25SC

SC650EUM5-9

KM25

AH25

MB25SC2

RF25

UM25

BV25SC

SC925EUM

KM25

AH25

MB25

RF25

UM25

-

1 Wraz z kołnierzem MB...SC2 należy zastosować nakrętkę jako zabezpieczenie.

2 Montaż tylko z amortyzatorami bez głowicy.

Należy usunąć głowicę przed montażem! Patrz str. 40.

Akcesoria amortyzatorów M5 do M25

Str.

Gwint M5x0,5

 

36

 

Gwint M6x0,5

 

36

 

Gwint M8x1

 

PB8

36

PB8-A

36

PB8

36

 

Gwint M10x1

 

36

PB10

AS10

PS10

36

PB10

AS10

PS10

36

PB10SC

36

             

Gwint M12x1

 

PB12

AS12

PS12

37

PB12

AS12

PS12

37

PB12SC

SP12

AS12

PS12SC

37

 

Gwint M14x1,5

 

PB14

SP14

AS14

PS14

standard

37

PB14

SP14

AS14

PS14

PP150

37

PB14SC

AS14

standard

BP14

37

PB14

SP14

AS14

PS14

37

 

Gwint M20x1,5

 

PB20SC

AS20

standard

BP20

38

PB20

SP20

AS20

PS20

PP225

38

PB20SC

AS20

standard

BP20

38

PB20SC

AS20

standard

38

 

Gwint M25x1,5

 

PB25SC

AS25

standard

BP25

38

AS25

standard

BP25

38

PB25

SP25

AS25

PS25

PP600

38

PB25SC

AS25

standard

BP25

38

PB25

AS25

standard

38

AS25

standard

BP25

38

2 Montaż tylko z amortyzatorami bez głowicy.

Należy usunąć głowicę przed montażem! Patrz str. 40.

Akcesoria amortyzatorów M5 do M10

Tabela str. 34-35

M5x0,5

KM5

AH5

MB5SC2

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

M6x0,5

KM6

AH6

MB6SC2

RF6

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

M8x1

KM8

AH8

MB8SC2

RF8

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

BV8

BV8A

PB8

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

Kaptur ochronny

 

PB8-A

 

Kaptur ochronny

 

M10x1

 

KM10

AH10

MB10SC2

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

RF10

UM10

Kołnierz prostokątny

Kołnierz uniwersalny

 

BV10

PB10

PB10SC

Adapter obciążeń nieosiowych

Kaptur ochronny

Kaptur ochronny

 

AS10

PS10

Tuleja z czujnikiem

zbliżeniowym

Głowica stalowa

           

Akcesoria amortyzatorów M12 do M14

Tabela str. 34-35

M12x1

KM12

AH12

MB12

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

MB12SC2

RF12

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

UM12

BV12

BV12SC

Kołnierz uniwersalny

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

 

PB12

Kaptur ochronny

 

PB12SC

SP12

AS12

Kaptur ochronny

Uszczelnienie pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PS12

PS12SC

Głowica stalowa

Głowica stalowa

 

M14x1,5

KM14

AH14

MB14

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

 

MB14SC2

RF14

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

 

UM14

BV14

BV14SC

Kołnierz uniwersalny

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

 

PB14SC

SP14

AS14

Kaptur ochronny

Uszczelnienie

pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PB14

PP150

BP14

Kaptur ochronny

Głowica nylonowa

W3 maks. = 14 Nm

Głowica

stalowo-uretanowa

 

PS14

Głowica stalowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcesoria amortyzatorów M20 do M25

Tabela str. 34-35

M20x1,5

KM20

AH20

MB20

 

MB20SC2

RF20

 

UM20

BV20

BV20SC

 

PB20SC

SP20

AS20

Kaptur ochronny

Uszczelnienie

pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PS20

BP20

PP225

Głowica stalowa

Głowica stalowouretanowa

Głowica nylonowa

W3 maks. = 33 Nm

 

M25x1,5

KM25

AH25

MB25

Przeciwnakrętka

Tuleja zderzaka

Kołnierz zaciskowy

     

MB25SC2

RF25

PP600

Kołnierz zaciskowy

Kołnierz prostokątny

Głowica nylonowa

W3 maks. = 68 Nm

 

UM25

BV25

BV25SC

Kołnierz uniwersalny

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

 

PB25SC

SP25

AS25

Kaptur ochronny

Uszczelnienie

pneumatyczne

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PB25

PS25

BP25

Kaptur ochronny

Głowica stalowa

Głowica stalowouretanowa

 

Amortyzatory bezpieczeństwa serii

SCS33 do 64 bazują na innowacyjnej

technologii amortyzatorów serii MAGNUM.

Seria SCS33 do SCS64 została zaprojektowana

z myślą o ochronie maszyn w sytuacjach

awaryjnych. Ta atrakcyjna cenowo seria oferuje

żywotność nawet do 1000 cykli. Amortyzatory

serii SCS są dedykowane do zastosowań

w aplikacjach bezpieczeństwa, a dzięki

kompaktowej budowie (M33x1,5 do M64x2)

mogą być wszechstronnie stosowane

np. w automatycznych systemach transportujących.

Dzięki optymalnie dostosowanej

do aplikacji charakterystyce pochłanianie

energii na skok, w zakresie od 0,35 kNm

do 18 kNm zostało prawie podwojone

w porównaniu z serią MAGNUM. Opcjonalnie

dostępny czujnik do odczytywania położenia

tłoczyska.

Liczba cykli na godzinę.: Maks. 1cykl

Żywotność: 1000 cykli; optymalnie: maks. 5 cykli.

Prędkość uderzenia: Na zapytanie

Medium: Olej syntetyczny (ATF) o 42cSt.

Materiał: Korpus: stal hartowana; Tłoczysko: stal hartowana nierdzewna;

Membrana zwijana: etylen-propylen;

Akcesoria: stal hartowana.

Pochłanianie energii W3:

80 % od wartości tabelarycznych

przy maks. odchyleniu kąta.

Zabudowa: Dowolna

Dopuszczalny zakres temperatur:

-12 °C do 70 °C. Do wyższych

temperatur na zapytanie.

Prędkość niska: Przy normalnej

prędkości amortyzator stawia

minimalny opór i nie ma efektu

hamowania, a toczysko może zostać

wciśnięte.

Amortyzatory bezpieczeństwa SCS33

 

NM33

QF33

Wykonanie standardowe

Nakrętka

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 11 Nm

Moment zerwania: > 90 Nm

 

S33

 

Zestaw do montażu na łapach

S33 = 2 kołnierze + 4 śruby M6x40, DIN 912

Otwory pod drugą łapę należy ustalić po umiejscowieniu

otworów pod pierwszą ze wzgledu na skok gwintu.

Moment dokręcenia: 11 Nm (śruba)

Moment zerwania: > 90 Nm

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C min.

C maks.

D

maks. pochłanianie energii

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks. odchylenie

od osi

waga

kg

Nienastawne

W3

Nm/skok

Optymalne

W3

Nm/skok

SCS33-25EU

23

138

83

25

60

68

310

500

45

90

3

0,45

SCS33-50EU

48,5

189

108

32

86

93

620

950

45

135

2

0,54

Na zapytanie wykonania specjalne, niestandardowe skoki, niższe i wyższe prędkości, itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa SCS45

NM45

QF45

Wykonanie standardowe

Nakrętka

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 27 Nm

Moment zerwania: > 200 Nm

 

S45

 

Zestaw do montażu na łapach

S45 = 2 kołnierze + 4 śruby M8x50, DIN 912

Otwory pod drugą łapę należy ustalić po umiejscowieniu

otworów pod pierwszą ze wzgledu na skok gwintu.

Moment dokręcenia: 27 Nm (śruba)

Moment zerwania: > 350 Nm

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Moment zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C min.

C maks.

D

maks. pochłanianie energii

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks. odchylenie

od osi

°

waga

kg

nienastawne

optymalne

W3

Nm/skok

W3

Nm/skok

SCS45-25EU

23

145

95

32

66

66

680

1 200

70

100

3

1,13

SCS45-50EU

48,5

195

120

40

92

91

1 360

2 350

70

145

2

1,36

SCS45-75EU

74

246

145

50

118

116

2 040

3 500

50

180

1

1,59

Na zapytanie wykonania specjalne, niestandardowe skoki, niższe i wyższe prędkości, itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa SCS64

 

 

NM64

QF64

Wykonanie standardowe

Nakrętka

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 50 Nm

Moment zerwania: > 210 Nm

 

S64

 

Zestaw do montażu na łapach

S64 = 2 kołnierze + 4 śruby M10x80, DIN 912

Otwory pod drugą łapę należy ustalić po umiejscowieniu

otworów pod pierwszą ze wzgledu na skok gwintu.

Moment dokręcenia: 50 Nm (śruba)

Moment zerwania: > 350 Nm

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s) maks.

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

C min.

C maks.

D

maks. pochłanianie energii

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

maks. odchylenie

od osi

°

waga

kg

nienastawne

optymalne

W3

Nm/skok

W3

Nm/skok

SCS64-50EU

48,5

225

140

50

112

100

3 400

6 000

90

155

3

3,18

SCS64-100EU

99,5

326

191

64

162

152

6 800

12 000

105

270

2

4,2

SCS64-150EU

150

450

241

80

212

226

10 200

18 000

75

365

1

5,65

Na zapytanie wykonania specjalne, niestandardowe skoki, niższe i wyższe prędkości, itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa SCS38

Kołnierz z tyłu –R

Kołnierz z przodu –F

Montaż na „łapach“ –S

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Prędkość uderzenia: 0,9 do 4,6 m/s

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 80 kN

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

D

E maks.

maks. pochłanianie

energii

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

rodzaj mocowania

rodzaj mocowania

W3

Nm/skok

F i S

maks.

odchylenie

od osi

R

maks.

odchylenie

od osi

F i R

waga

kg

S

waga

kg

SCS38-50EU

50

270

205

175

80

3 600

600

700

5

4

12

13

SCS38-100EU

100

370

255

225

132

7 200

600

700

5

4

14

15

SCS38-150EU

150

470

305

275

180

10 800

600

700

5

4

16

17

SCS38-200EU

200

570

355

325

230

14 400

600

700

5

4

18

19

SCS38-250EU

250

670

405

375

280

18 000

600

700

4,7

3,7

20

21

SCS38-300EU

300

785

470

440

330

21 600

600

700

3,9

2,9

22

23

SCS38-350EU

350

885

520

490

380

25 200

600

700

3,4

2,4

24

25

SCS38-400EU

400

1 000

585

555

430

28 800

600

700

3

2

26

27

SCS38-500EU

500

1 215

700

670

530

36 000

600

700

2,4

1,4

30

31

SCS38-600EU

600

1 430

815

785

630

43 200

600

700

1,9

0,9

34

35

SCS38-700EU

700

1 645

930

900

730

50 400

600

700

1,6

0,6

38

39

SCS38-800EU

800

1 860

1 045

1 015

830

57 600

600

700

1,3

0,3

43

44

Na zapytanie wykonania specjalne, niestandardowe skoki, niższe i wyższe prędkości, itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa SCS50

Kołnierz z tyłu –R

Kołnierz z przodu –F

Montaż na „łapach“ –S

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Prędkość uderzenia: 0,6 do 4,6 m/s

Siła reakcji/podporowa Q: maks. pochłanianiu energii

maks. 160 kN

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

D

E maks.

maks. pochłanianie

energii

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

rodzaj mocowania

rodzaj mocowania

W3

Nm/skok

F i S

maks.

odchylenie

od osi

°

R

maks.

odchylenie

od osi

F i R

waga

kg

S

waga

kg

SCS50-100EU

100

390

270

235

138

14 000

1 000

1 200

5

4

22

23

SCS50-150EU

150

490

320

285

188

21 000

1 000

1 200

5

4

25

26

SCS50-200EU

200

590

370

335

238

28 000

1 000

1 200

5

4

27

28

SCS50-250EU

250

690

420

385

288

35 000

1 000

1 200

4,5

3,5

30

31

SCS50-300EU

300

805

485

450

338

42 000

1 000

1 200

3,8

2,8

33

34

SCS50-350EU

350

905

535

500

388

49 000

1 000

1 200

3,3

2,3

35

37

SCS50-400EU

400

1 020

600

565

438

56 000

1 000

1 200

2,9

1,9

38

40

SCS50-500EU

500

1 235

715

680

538

70 000

1 000

1 200

2,3

1,3

44

45

SCS50-600EU

600

1 450

830

795

638

84 000

1 000

1 200

1,9

0,9

50

51

SCS50-700EU

700

1 665

945

910

738

98 000

1 000

1 200

1,6

0,6

55

57

SCS50-800EU

800

1 880

1 060

1 025

838

112 000

1 000

1 200

1,3

0,3

61

63

SCS50-1000EU

1 000

2 310

1 290

1 255

1 038

140 000

1 000

1 200

1

0

72

74

Na zapytanie wykonania specjalne, niestandardowe skoki, niższe i wyższe prędkości, itp.

Amortyzatory bezpieczeństwa SCS63

 

Kołnierz z tyłu –R

Kołnierz z przodu –F

Montaż na „łapach“ –S

Przy zamówieniu należy podać:

Masa do wyhamowania m (kg)

Prędkość uderzenia v (m/s) maks.

Prędkość normalna vs (m/s)

Moc silnika P (kW)

Współcz. momentu zatrzymania Mz (normalnie 2,5)

Liczba amortyzatorów pracujących równolegle n

lub dane techniczne wg obliczeń na podstawie

formularza, strona 15 do 17.

Obliczenia i dobór amortyzatora bezpieczeństwa należy

przeprowadzić lub potwierdzić u producenta.

Dane techniczne

Prędkość uderzenia: 0,5 do 4,6 m/s

Siła reakcji/podporowa Q: Przy maks. pochłanianiu energii

maks. 210 kN

Tabela parametrów

Typ

skok

mm

A maks.

B

D

E maks.

maks. pochłanianie

energii

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

rodzaj mocowania

rodzaj mocowania

W3

Nm/skok

F i S

maks.

odchylenie

od osi

R

maks.

odchylenie

od osi

F i R

waga

kg

S

waga

kg

SCS63-100EU

100

405

285

240

143

18 000

1 500

2 500

5

4

29

32

SCS63-150EU

150

505

335

290

193

27 000

1 500

2 500

5

4

32

35

SCS63-200EU

200

605

385

340

243

36 000

1 500

2 500

5

4

36,2

38

SCS63-250EU

250

705

435

390

293

45 000

1 500

2 500

5

4

38

42

SCS63-300EU

300

805

485

440

343

54 000

1 500

2 500

5

4

41

45

SCS63-350EU

350

925

555

510

393

63 000

1 500

2 500

5

4

45

49

SCS63-400EU

400

1 025

605

560

443

72 000

1 500

2 500

5

4

48

52

SCS63-500EU

500

1 245

725

680

543

90 000

1 500

2 500

4,2

3,2

55

60

SCS63-600EU

600

1 445

825

780

643

108 000

1 500

2 500

3,4

2,4

62

66

SCS63-700EU

700

1 665

945

900

746

126 000

1 500

2 500

2,9

1,9

69

73

SCS63-800EU

800

1 865

1 045

1 000

843

144 000

1 500

2 500

2,5

1,5

75

79

SCS63-1000EU

1 000

2 285

1 265

1 220

1 043

180 000

1 500

2 500

1,9

0,9

89

93

SCS63-1200EU

1 200

2 705

1 485

1 440

1 243

216 000

1 500

2 500

1,4

0,4

102

106

Na zapytanie wykonania specjalne, niestandardowe skoki, niższe i wyższe prędkości, itp.

 

Małe amortyzatory ACE to bezobsługowe,

gotowe do zabudowy hydrauliczne elementy.

Nastawne amortyzatory serii MA stosowane

są w przypadku, gdy zakres tłumienia amortyzatorów

nienastawnych jest niewystarczający,

np. z powodu zmiennych mas efektywnych w tej

samej aplikacji. Wszystkie amortyzatory

nastawne zawierają zintegrowany zderzak. Długi

skok (MA900M = 40 mm) zapewnia łagodne

hamowanie i niską siłę podporową. Amortyzator

MA150 wyposażony jest w przewijaną membranę,

dzięki temu dysponuje wszystkimi zaletami

związanymi z tą technologią. Dzięki bezstopniowej

nastawie seria MA pokrywa zakres mas

efektywnych od 0,2 kg do 2040 kg.

Nastawa: W modelach MA30 do MA150 przez przekręcenie śruby

nastawy. Pozostałe rozmiary przez obrót pokrętła wg skali od 0 do 9.

Po zainstalowaniu należy wykonać kilka cykli rozruchowych dopasowując

nastawę do wymaganego optimum. Twarde uderzenie na początku

skoku: przekręć pierścień w kierunku zera lub plus. Twarde uderzenie

na końcu skoku: przekręć pierścień w kierunku 0 lub minus.

Prędkość uderzenia: Należy upewnić się czy masa efektywna aplikacji

mieści się w zakresie podanym dla wybranego modelu (patrz tabela).

Na zapytanie możliwe wykonania dla niższych i wyższych prędkości.

Materiał: Korpus: stal azotowana hartowana; Akcesoria: stal oksydowana

lub azotowana; Tłoczysko: stal nierdzewna hartowana.

Przekroczenie W4: (maks. pochłanianie energii na godzinę)

jest możliwe przy czasowym wyłączeniu

lub zastosowaniu dodatkowego

chłodzenia powietrzem.

Zabudowa: Dowolna. Aby uzyskać

precyzyjną nastawę można

zastosować tuleję (AH). W przypadku

amortyzatora FA1008 należy

przewidzieć zderzak na 0,5 do 1 mm

przed końcem skoku.

Dopuszczalny zakres temperatur:

0 °C do 66 °C

Na zapytanie: Dostępne w wersji

niklowanej, odpornej na wodę morską

(weartec) i innym wykonananiu

specjalnych.

Małe amortyzatory MA

Nastawne

MA30EUM

MA50EUM dla nowych konstrukcji

FA1008VD-B nadal dostępny

MA35EUM

MA150EUM

Gwint M14x1 na zamówienie

MA225EUM

MA600EUM i MA900EUM

Wymiary dla MA900EUM

podane w ( )

Na zamówienie

dostępne MA600EUML

z gwintem M27x3

Wykonanie z połaczeniem wahliwym oraz bez głowicy zderzaka na zapytanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Typ

maks. pochłanianie energii

masa efektywna me

min. siła

zwrotna

N

maks. siła

zwrotna

N

czas powrotu

tłoczyska

s

1 maks.

odchylenie od osi

waga

kg

nastawne

W3

Nm/skok

W4

Nm/h

me min.

kg

me maks.

kg

MA30EUM

3,5

5 650

0,23

15

1,7

5,3

0,3

2

0,013

FA1008VD-B

1,8

3 600

0,2

10

3

6

0,3

2,5

0,026

MA50EUM

5,5

13 550

4,5

20

3

6

0,3

2

0,025

MA35EUM

4

6 000

6

57

5

11

0,2

2

0,043

MA150EUM

22

35 000

1

109

3

5

0.4

2

0,06

MA225EUM

25

45 000

2,3

226

5

10

0,1

2

0,13

MA600EUM

68

68 000

9

1 360

10

30

0,2

2

0,31

MA900EUM

100

90 000

14

2 040

10

35

0,4

1

0,4

1 Przy większych odchyleniach od osi należy zastosować adapter (BV), str. 36 do 40.

Amortyzatory przemysłowe MC/MA/ML33

Nienastawne i nastawne

Gwint M36x1,5 i M42x1,5 na zapytanie

Gwint calowy (UNF) 1 1/4-12 (pominac koncówke “M” w zamówieniu)

Sruba nastawy

(tylko MA i ML)

 

S33

 

Zestaw do montażu na łapach

S33 = 2 kołnierze + 4 śruby M6x40, DIN 912

Otwory pod drugą łapę należy ustalić po umiejscowieniu

otworów pod pierwszą ze wzgęldu na skok gwintu.

Moment dokręcenia: 11 Nm

Moment zerwania: > 90 Nm

C33

Zestaw do montażu wahliwego

C33 = 2 mocowania typu „ucho“. Dostępne w stanie

zmontowanym. Należy przewidzieć obustronny zderzak

mechaniczny

Kołnierz wahliwy

SF33 = Kołnierz + 4 śruby M6x20, DIN 912

Moment dokręcenia: 7,5 Nm

Moment zerwania: > 50 Nm

Zabezpieczyć bolcem lub zastosować dodatkową blokadę.

W związku z ograniczoną wytrzymałością należy potwierdzić przydatność

do zastosowania u producenta.

 

Wymiary

Typ

1 skok

mm

A maks.

B maks.

L1 min.

L1 maks.

L2

L3

L5 maks.

L6 maks.

MC, MA, ML3325EUM

25

138

23

25

60

83

68

39

168

MC, MA, ML3350EUM

50

189

48,5

32

86

108

93

64

218

1 Skok nominalny (bez tulei zderzaka)

 

   

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ

maks. pochłanianie energii

masa efektywna me

 

miękko twardo

W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

0

min. maks.

kg

-1

min. maks.

kg

-2

min. maks.

kg

-3

min. maks.

kg

-4

min. maks.

kg

min. siła

zwrotna

N

maks. siła

zwrotna

N

czas powrotu

tłoczyska

s

1 maks.

odchylenie od osi

waga

kg

MC3325EUM

155

75 000

124 000

169 000

3 - 11

9 - 40

30 - 120

100 - 420

350 - 1 420

45

90

0,03

4

0,45

MC3350EUM

310

85 000

135 000

180 000

5 - 22

18 - 70

60 - 250

210 - 840

710 - 2 830

45

135

0,06

3

0,54

1 Przy większych odchleniach od osi należy zastosować adapter (BV), str. 36 do 40.

                                 

 

Tabela parametrów MA/ML33

 

maks. pochłanianie energii

1 masa efektywna me

         

Typ

nastawne

2 W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

min. maks.

kg

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

czas

powrotu

tłoczyska

s

maks.

odchylenie

od osi

°

waga

kg

MA3325EUM

170

75 000

124 000

169 000

9 - 1 700

45

90

0,03

4

0,45

ML3325EUM

170

75 000

124 000

169 000

300 - 50 000

45

90

0,03

4

0,45

MA3350EUM

340

85 000

135 000

180 000

13 - 2 500

45

135

0,06

3

0,54

ML3350EUM

340

85 000

135 000

180 000

500 - 80 000

45

135

0,06

3

0,66

1 Zakres mas efektywnych może być na zapytanie znacznie podwyższony lub obniżony w zależności od potrzeb aplikacji.

2 W aplikacjach bezpieczeństwa przekroczenie energii jest czasami dopuszczalne, w tym wypadku należy skonsultować się z producentem. Dane odnoszą się do skoku efektywnego (B maks).

Amortyzatory przemysłowe MC/MA/ML33

Akcesoria

M33x1,5

NM33

PP33

QF33

Nakrętka

Głowica poliuretanowa

Możliwa dostawa w stanie zmontowanym.

W przpadku samodzielnego montażu - patrz str. 55.

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 11 Nm

Moment zerwania: > 90 Nm

 

BV3325

BV3350

AS33

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

Tuleja zderzaka

z czujnikiem zbliżeniowym

 

PB3325

PB3350

Kaptur ochronny

Kaptur ochronny

1 całkowita długość zabudowy amortyzatora

wraz z kapturem ochronnym

       

Rodzaje wykonania

Wykonanie standardowe ze sprężyną powrotną,

ze zbiornikiem wewnętrznym

MC nienastawny

MA nastawny

ML nastawny, dla niskich prękości zderzenia

Wykonanie specjalne

bez sprężyny, bez zbiornika wewnętrznego

MCA, MAA, MLA

bez zbiornika wewnętrznego, ze sprężyną

MCS, MAS, MLS

ze zbiornikiem wewnętrznym, bez sprężyny

MCN, MAN, MLN

Amortyzatory przemysłowe MC/MA/ML45

Nienastawne i nastawne

Pierscien nastawy (tylko MA i ML)

Gwint calowy (UNF) 1 3/4-12 (pominac koncówke “M” w zamówieniu)

Sruba nastawy

(tylko MA i ML)

 

S45

 

Zestaw do montażu na łapach

S45 = 2 kołnierze + 4 śruby M8x50, DIN 912

Otwory pod drugą łapę należy ustalić po umiejscowieniu

otworów pod pierwszą ze wzgęldu na skok gwintu.

Moment dokręcenia: 27 Nm

Moment zerwania: > 350 Nm

 

C45

SF45

Zestaw do montażu wahliwego

C45 = 2 mocowania typu „ucho“. Dostarczane w stanie zmontowanym.

Należy przewidzieć zderzak mechaniczny z obu stron.

Kołnierz wahliwy

SF45 = kołnierz + 4 śruby M8x20, DIN 912

Moment dokręcenia: 7,5 Nm

Moment zerwania: > 140 Nm

Zabezpieczyć bolcem lub zastosować dodatkową blokadę.

W związku z ograniczoną wytrzymałością należy potwierdzić przydatność

do zastosowania u producenta.

 

Wymiary

Typ

1 skok

mm

A maks.

B maks.

L1 min.

L1 maks.

L2

L3

L5 maks.

L6 maks.

MC, MA, ML4525EUM

25

145

23

32

66

95

66

43

200

MC, MA, ML4550EUM

50

195

48,5

40

92

120

91

68

250

MC, MA4575EUM

75

246

74

50

118

145

116

93

301

1 Skok nominalny (bez tulei zderzaka)

 

   

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ

maks. pochłanianie energii

masa efektywna me

 

miękko twardo

2 W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

-0

min. maks.

kg

-1

min. maks.

kg

-2

min. maks.

kg

-3

min. maks.

kg

-4

min. maks.

kg

min. siła

zwrotna

N

maks. siła

zwrotna

N

czas powrotu

tłoczyska

s

1 maks.

odchylenie od osi

waga

kg

MC4525EUM

340

107 000

158 000

192 000

7 - 27

20 - 90

80 - 310

260 - 1 050

890 - 3 540

70

100

0,03

4

1,13

MC4550EUM

680

112 000

192 000

248 000

13 - 54

45 - 180

150 - 620

520 - 2 090

1 800 - 7 100

70

145

0,08

3

1,36

MC4575EUM

1 020

146 000

225 000

282 000

20 - 80

70 - 270

230 - 930

790 - 3 140

2 650 - 10 600

50

180

0,11

2

1,59

                                 

 

Tabela parametrów MA/ML45

 

maks. pochłanianie energii

1 masa efektywna me

         

Typ

nastawne

2 W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

min. kg

maks. kg

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

czas

powrotu

tłoczyska

s

maks.

odchylenie

od osi

°

waga

kg

MA4525EUM

390

107 000

158 000

192 000

40

10 000

70

100

0,03

4

1,14

ML4525EUM

390

107 000

158 000

192 000

3 000

110 000

70

100

0,03

4

1,13

MA4550EUM

780

112 000

192 000

248 000

70

14 500

70

145

0,08

3

1,36

ML4550EUM

780

112 000

192 000

248 000

5 000

180 000

70

145

0,08

3

1,36

MA4575EUM

1 170

146 000

225 000

282 000

70

15 000

50

180

0,11

2

1,59

1 Zakres mas efektywnych może być na zapytanie znacznie podwyższony lub obniżony w zależności od potrzeb aplikacji.

2 W aplikacjach bezpieczeństwa przekroczenie energii jest czasami dopuszczalne, w tym wypadku należy skonsultować się z producentem. Dane odnoszą się do skoku efektywnego (B maks).

Amortyzatory przemysłowe MC/MA/ML45

Akcesoria

M45x1,5

NM45

PP45

QF45

Nakrętka

Głowica poliuretanowa

Możliwa dostawa w stanie zmontowanym.

W przypadku samodzielnego montażu - patrz str. 55.

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 27 Nm

Moment zerwania: > 200 Nm

 

BV4525

BV4550

AS45

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

Tuleja zderzaka

z czunikiem zbliżeniowym

 

PB4525

PB4550

 

Kaptur ochronny

Kaptur ochronny

1 całkowita długość zabudowy amortyzatora

wraz z kapturem ochronnym

Rodzaje wykonania

Wykonanie standardowe ze sprężyną powrotną,

ze zbiornikiem wewnętrznym

MC nienastawny

MA nastawny

ML nastawny, dla niskich prękości zderzenia

Wykonanie specjalne

bez sprężyny, bez zbiornika wewnętrznego

MCA, MAA, MLA

bez zbiornika wewnętrznego, ze sprężyną

MCS, MAS, MLS

ze zbiornikiem wewnętrznym, bez sprężyny

MCN, MAN, MLN

Amortyzatory przemysłowe MC/MA/ML64

Nienastawne i nastawne

Pierscien nastawy (tylko MA i ML)

 

Przy skokach od 150 mm tuleja zderzaka niedostepna. Głowica

na tłoczysku (Ø 60 mm) zastepuje zderzak mechaniczny.

Sruba nastawy

(tylko MA i ML)

 

S64

 

Zestaw do montażu na łapach

S64 = 2 kołnierze + 4 śruby M10x80, DIN 912

Otwory pod drugą łapę należy ustalić po umiejscowieniu

otworów pod pierwszą ze wzgęldu na skok gwintu.

Moment dokręcenia: 50 Nm

Moment zerwania: > 350 Nm

 

C64

SF64

Zestaw do montażu wahliwego

C64 = 2 mocowania typu „ucho“. Dostarczane w stanie zmontowanym.

1 przy skoku 150 mm skok Ø 60. Numer części C64-150.

Należy przewidzieć zderzak mechaniczny z obu stron.

Kołnierz wahliwy

SF64 = Kołnierz + 4 śruby M10x20, DIN 912

Moment dokręcenia: 15 Nm

Moment zerwania: > 200 Nm

Zabezpieczyć bolcem lub zastosować dodatkową barierę.

W związku z ograniczoną wytrzymałością należy potwierdzić przydatność

do zastosowania u producenta.

 

Wymiary

Typ

1 skok

mm

A maks.

B maks.

L1 min.

L1 maks.

L2

L3

L5 maks.

L6 maks.

ML6425EUM

25

174

23

40

86

114

75,5

60

260

MC, MA, ML6450EUM

50

225

48,5

50

112

140

100

85

310

MC, MA64100EUM

100

326

99,5

64

162

191

152

136

410

MC, MA64150EUM

150

450

150

80

212

241

226

187

530

1 Skok nominalny (bez tulei zderzaka)

 

   

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ

maks. pochłanianie energii

masa efektywna me

 

miękko twardo

2 W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

-0

min. maks.

kg

-1

min. maks.

kg

-2

min. maks.

kg

-3

min. maks.

kg

-4

min. maks.

kg

min. siła

zwrotna

N

maks. siła

zwrotna

N

czas powrotu

tłoczyska

s

1 maks.

odchylenie od osi

waga

kg

MC6450EUM

1 700

146 000

293 000

384 000

35 - 140

140 - 540

460 - 1 850

1 600 - 6 300

5 300 - 21 200

90

155

0,12

4

2,9

MC64100EUM

3 400

192 000

384 000

497 000

70 - 280

270 - 1 100

930 - 3 700

3 150 - 12 600

10 600 - 42 500

105

270

0,34

3

3,7

MC64150EUM

5 100

248 000

497 000

644 000

100 - 460

410 - 1 640

1 390 - 5 600

4 700 - 18 800

16 000 - 63 700

75

365

0,48

2

5,1

                                 

 

Tabela parametrów MA/ML33

 

maks. pochłanianie energii

1 masa efektywna me

         

Typ

nastawne

2 W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

min. maks.

kg

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

czas

powrotu

tłoczyska

s

maks.

odchylenie

od osi

°

waga

kg

ML6425EUM

1 020

124 000

248 000

332 000

7 000 - 300 000

120

155

0,06

5

2,5

MA6450EUM

2 040

146 000

293 000

384 000

220 - 50 000

90

155

0,12

4

2,9

ML6450EUM

2 040

146 000

293 000

384 000

11 000 - 500 000

90

155

0,12

4

2,9

MA64100EUM

4 080

192 000

384 000

497 000

270 - 52 000

105

270

0,34

3

3,7

MA64150EUM

6 120

248 000

497 000

644 000

330 - 80 000

75

365

0,48

2

5,1

1 Zakres mas efektywnych może być na zapytanie znacznie podwyższony lub obniżony w zależności od potrzeb aplikacji.

2 W aplikacjach bezpieczeństwa przekroczenie energii jest czasami dopuszczalne, w tym wypadku należy skonsultować się z producentem. Dane odnoszą się do skoku efektywnego (B maks).

 

 

 

 

 

Amortyzatory przemysłowe MC/MA/ML64

Akcesoria

M64x2

NM64

PP64

QF64

Nakrętka

Głowica poliuretanowa

Możliwa dostawa w stanie zmontowanym.

W przypadku samodzielnego montażu - patrz str. 55.

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 50 Nm

Moment zerwania: > 210 Nm

 

BV6425

BV6450

QF90

Adapter obciążeń nieosiowych

Adapter obciążeń nieosiowych

Kołnierz kwadratowy

Przy montażu przy pomocy 4 śrub

Moment dokręcenia: 50 Nm

Moment zerwania: > 210 Nm

 

PB6425

PB6450

 

 

Kaptur ochronny

Kaptur ochronny

1 całkowita długość zabudowy amortyzatora

wraz z kapturem ochronnym

 

Przykład zamówienia

(Pominąć przy gwincie calowym 2 ½-12)

Rodzaje wykonania

Wykonanie standardowe ze sprężyną powrotną,

ze zbiornikiem wewnętrznym

MC samokompensujący

MA nastawny

ML nastawny, dla niskich prękości uderzenia

Wykonanie specjalne

bez sprężyny, bez zbiornika wewnętrznego

MCA, MAA, MLA

bez zbiornika wewnętrznego, ze sprężyną

MCS, MAS, MLS

ze zbiornikiem wewnętrznym, bez sprężyny

MCN, MAN, MLN

1 Zakres masy efektywnej może być zwiększony lub zmniejszony – opcja dostępna na zapytanie.

2 W przypadku zastosowania awaryjnego czasami istnieje możliwość przekroczenia wartości katalogowych po konsultacji z producentem.

               

Amortyzatory przemysłowe MAGNUM 33-HT do 64-HT

Dla wysokich temperatur i dużej liczby cykli

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ

maks. pochłanianie energii

masa efektywna me

min. siła

zwrotna

N

maks. siła

zwrotna

N

czas powrotu

tłoczyska

s

1 maks.

odchylenie od osi

waga

kg

miękko twardo

W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

0

min. maks.

kg

-1

min. maks.

kg

-2

min. maks.

kg

-3

min. maks.

kg

-4

min. maks.

kg

MC3325EUM

155

75 000

124 000

169 000

3 - 11

9 - 40

30 - 120

100 - 420

350 - 1 420

45

90

0,03

4

0,45

MC3350EUM

310

85 000

135 000

180 000

5 - 22

18 - 70

60 - 250

210 - 840

710 - 2 830

45

135

0,06

3

0,54

1 Przy większych odchleniach od osi należy zastosować adapter (BV), str. 36 do 40.

 

Tabela parametrów MA/ML33

Typ

nastawne

maks. pochłanianie energii

1 masa efektywna me

min.

siła zwrotna

N

maks.

siła zwrotna

N

czas

powrotu

tłoczyska

s

maks.

odchylenie

od osi

°

waga

kg

2 W3

Nm/skok

W4

Nm/h

W4

ze

zbiornikiem

Nm/h

W4

z obiegiem

oleju

Nm/h

min. maks.

kg

MA3325EUM

170

75 000

124 000

169 000

9 - 1 700

45

90

0,03

4

0,45

ML3325EUM

170

75 000

124 000

169 000

300 - 50 000

45

90

0,03

4

0,45

MA3350EUM

340

85 000

135 000

180 000

13 - 2 500

45

135

0,06

3

0,54

ML3350EUM

340

85 000

135 000

180 000

500 - 80 000

45

135

0,06

3

0,66

1 Zakres mas efektywnych może być na zapytanie znacznie podwyższony lub obniżony w zależności od potrzeb aplikacji.

2 W aplikacjach bezpieczeństwa przekroczenie energii jest czasami dopuszczalne, w tym wypadku należy skonsultować się z producentem. Dane odnoszą się do skoku efektywnego (B maks).

Podkategorie